Η εταιρεία μας

  Ιδρυτικά μέλη-μέτοχοι:

 1. Κων/νος Χ. Καζαντζανίδης: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

  Αρχιτέκτων Μηχανικός απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (Universita degli studi di Firenze-Facolta di Architettura) το έτος 1978
 2. Γιάννα Σ. Καϊκλή: Αντιπρόεδρος

  Αρχιτέκτων Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 1981
 3. Παναγιώτα Χ. Καζαντζανίδου-Βαρυτιμίδου

  Αρχιτέκτων Μηχανικός απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας (Universita degli studi di Firenze-Facolta di Architettura) το έτος 1978
 4. Κων/νος Β. Παπαδόπουλος

  Αρχιτέκτων Μηχανικός απόφοιτος της αρχιτεκτονικής σχολής του Πολυτεχνίου του Μιλάνου (Politecnico di Milano-Facolta di Architettura) το έτος 1978

  Στελέχη:

 • Αντώνιος Κ. Καζαντζανίδης

  Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2003

Έτος ιδρύσεως: 1988

Έδρα: Κατερίνη, Αγ.Παρασκευής 26